Made with Nature

O nas

Firma Herbiopharm powstała w lipcu 2015 roku. Głównym celem naszej działalności jest dostarczenie produktów pochodzenia naturalnego zarówno na rynek rodzimy jak i zagraniczny. Laboratoria firmy opracowują przede wszystkim bezpieczne produkty roślinne, które mają zastosowanie nie tylko w życiu codziennym konsumentów. Zajmujemy się dostarczaniem produktów do klientów prywatnych oraz komercyjnych a także prowadzimy badania nad substancjami aktywnymi do zastosowania w przyjaznych dla odbiorcy i środowiska kosmetykach czy też środkach przeciwdrobnoustrojowych.


Realizowane Projekty

„Opracowanie innowacyjnego dodatku paszowego poprawiającego dobrostan drobiu na bazie roślin z rodziny Droseraceae” Numer Projektu: POIR.01.01.01-00-0739/16

Cel projektu: Wytworzenie produktu na bazie rosiczki, który będzie mógł zostać wykorzystany jako dodatek paszowy w hodowli drobiu. Dodatek ma na celu regulację flory bakteryjnej i poprawienie dobrostanu ptactwa. Te parametry bezpośrednio wpływają na przyrost masy drobiu i jakości mięsa.
Beneficjent: HerBioPharm Sp. z o. o.
Projekt realizowany w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania:

Doświadczony zespół prowadzi badania między innymi nad substancjami biologicznie czynnymi. Do głównych zadań zespołu należy również przygotowywanie nowych formulacji mających zastosowanie w gospodarstwach domowych i przemyśle. Obecnie wykonujemy prace badawcze w grancie „Opracowanie innowacyjnego dodatku paszowego poprawiającego dobrostan drobiu na bazie roślin z rodziny Droseraceae” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozwój:

Połączenie doświadczenia naukowego ze znajomością procesów technologicznych pozwala nam tworzyć nowe rozwiązania, z których mogą korzystać klienci indywidualni i komercyjni.

Skontaktuj się z nami

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr HBP/01/11/2017 z dnia 3.11.2017

Nazwa Projektu: „Opracowanie innowacyjnego dodatku paszowego poprawiającego dobrostan drobiu na bazie roślin z rodziny Droseraceae”.

Przedmiot Zamówienia: zakup odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) i dostarczenie do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego). Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: 14.11.2017r do godziny 23:59 CET

Zapytanie ofertowe | Załącznik 1 | Załącznik 1a

Wynik postępowania: Protokół postępowania | Wynik postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr HBP/02/11/2017 z dnia 13.11.2017

Nazwa Projektu: „Opracowanie innowacyjnego dodatku paszowego poprawiającego dobrostan drobiu na bazie roślin z rodziny Droseraceae”.

Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury badawczej (paramenty aparatury zostały szczegółowo opisane w zał. nr 1 do zapytania ofertowego)

Termin składania ofert: 28.11.2017r do godziny 23:59 CET

Zapytanie ofertowe | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3

Wynik postępowania: Protokół postępowania | Wynik postępowania

Kontakt

HerBioPharm sp. z o.o.
Kampinoska 25
80-180 Gdańsk
Mail: biuro@herbiopharm.pl